Corporate i Business

 

 

 

Ponuda za kompanije i grupe koje brinu o ljudima i odnosima u svom radnom okruženju podjednako kao i o poziciji na tržištu i o profitu:

 

 

 

 

   Unapredite komunikaciju u svojoj firmi

 

 

 

 

Puno nesporazuma u poslovnom svetu dolazi zbog (neadekvatne) komunikacije, kako unutar firme, tako i prema strankama, tržištu, ustanovama.

 

Činjenica da je samo par procenata komunikacije verbalno, a mnogo veći deo je neverbalni motiviše nas da istražimo i naučimo taj veći deo a da bismo imali uspešniju komunikaciju i time i bolje rezultate u poslovanju.

NLP komunikacioni model kao i najnovije prakse iz menadžmenta donose vidan napredak svakom ko počne da ih primenjuje svakodnevno.

 

Pozovite da se dogovorimo za trening kreiran samo za Vas i Vaše zaposlene.

 

 

 

      Antistres program

 

 

 

 

 

Usklađujući sopstveni profesionalni pristup radu sa najnovijim trendovima u menadžmentu i liderstvu, Snježana Sredojević je, uklapajući nova znanja u svoje dugogodišnje iskustvo u međunarodnoj trgovini, razvila vrlo efikasan program za zaposlene u modernim kompanijama.

 

Kombinujući znanja i lična skustva iz međunarodnog marktinga i prodaje, tehnike autogenog treninga AAT, NLP-a i HYL program, sa lakoćom postiže da se, na RADosnim RADionicama, kroz opuštenu atmosferu i pažljivo odabrane i vrlo efikasne vežbe, zaposleni motivišu na najbolji mogući način.

 

Time se postiže da zaposleni usklade sopstvene vrednosti i ciljeve sa vrednostima i ciljevima kompanije, da podignu svoju komunkaciju sa kolegama na novi nivo.

 

Vrlo brzo, kroz primenu naučenih tehnika, podiže se i efikasnost na poslu, sopstveno zadovoljstvo radom i doprinos svih višem stepenu korporativne kulture u Vašoj kompaniji.

 

U radu sa top-menadžmentom preduzeća, kroz individualni i grupni coaching, postiže se efikasna promena u komunikaciji na svim nivoima, što svakako doprinosi efikasnosti, produktivnosti i ugodnijoj radnoj atmosferi.

 

 

 

      Trening prodaje

 

 

 

 

 

 

Snježana Sredojević je Dipl.Ecc i dugogodišnji menadžer izvoza i prodaje, sa iskustvom na svetskom tržištu od USA, EU, bliskog istoka, do Japana i Australije.

Karijeru je počela u tada renomiranom Centrotextilu, a nastavila u industriji hrane.

Suvlasnik je brenda FIRST FRUIT.

Izlaganje na medjunarodnim sajmovima hrane od New Yorka, preko Kelna, Pariza, Dubaija do Tokija je obogatilo njeno iskustvo u prodaji sa specifičnostima pristupa svakom tržištu posebno.

Svoje znanje, iskustvo i uspehe pretočila je u “Trening prodaje za izvoz”.

Za ponudu, posebno kreiranu za svakog klijenta, pozovite da se dogovorimo!

Radujem se Vašem pozivu!

Snježana Sredojević, HYL trener/coach  i NLP business coach

sa iskustvom od 25 godina u corporate okruženju, međunarodnoj i unutrašnjoj trgovini i marketingu.

snjezana@radosneradionice.com

Tel. 063 104 2577

www.radosneradionice.com