Crtanje fraktala kao put ka sebi

 

 

CRTANJE FRAKTALA KAO PUT KA SEBI

otkrivanje sebe kroz kreativnost

 

Fraktali je geometrijski lik koji se može razložiti na manje delove tako da je svaki od njih makar približno umanjena kopija celine.

U kontekstu puta ka sebi, fraktali su delovi našeg unutrašnjeg sveta – uverenja, načina razmišljanja i ponašanja, emocija, sećanja – preneseni na papir tokom kreiranja crteža isključivo – zatvorenih očiju.

Upoznavanje značenja boja i međusobnih odnosa boja, linija kojima smo iscrtali papir i mesta samog crteža na papiru daje nam jednu sasvim novu sliku o nama samima.

A kako crtež predstavlja sliku našeg trenutnog stanja, tako i crtanjem odgovarajućeg crteža možemo u sebi pokrenuti promene koje želimo. To je drugi deo procesa kada crtamo zadate elemente i pažljivo biramo boje.

Pored toga što nas vrati u period detinjstva i crtanja drvenim bojicama, kada vreme stane i kada osetimo prisutnost i sadašnji trenutak, ovakav način rada nam omogućava da, povezivanjem sa svojom kreativnošću i svojim nesvesnim, naučimo mnogo o sebi.

Svaka radionica je kao opuštajuća meditacija.

Radionica je zamišljena kao 3 susreta od po 2 – 3 sata u roku od nedelju dana u terminima koji svima odgovaraju, o čemu ćemo se precizno dogovoriti prilikom prvog susreta.

U toku tri susreta zajedno ćemo nacrtati tri dijagnostička crteža i istovremeno učiti o fraktalima, linijama i o bojama.

Ko bude zainteresovan da crta dalje i korekcijske crteže, može da nastavi uz pratnju i konsultacije do kraja ciklusa.

Nakon crtanja celog ciklusa, mogu se raditi napredne tehnike – ruka zdravlja, crtanje fraktala na životni zadatak i umetnički fraktali.

Cena za prva tri susreta je 6.000 din. a svaki sledeći, individualni susret u trajanju od jedan sat, preko skype-a ili uživo, za tumačenje dijagnostičkih i konsultacije prilikom izrade korekcijskih crteža je 1.500 din.

Sav materijal za prve tri radionice je obezbeđen.

Radionice s ljubavlju vodi Snježana Sredojević

Dobrodošli! Radujem vam se!