Crtanje fraktala kao put ka sebi

 

CRTANJE FRAKTALA KAO PUT KA SEBI

16.09. 2018. od 18 – 20:00h

Fraktali je geometrijski lik koji se može razložiti na manje delove tako da je svaki od njih makar približno umanjena kopija celine.

U kontekstu puta ka sebi, fraktali su delovi našeg unutrašnjeg sveta – uverenja, načina razmišljanja i ponašanja, emocija, sećanja – preneseni na papir tokom kreiranja crteža zatvorenih očiju. Upoznavanje značenja boja i međusobnih odnosa boja, linija kojima smo iscrtali papir i mesta samog crteža na papiru daje nam jednu sasvim novu sliku o nama samima. A kako crtež predstavlja sliku našeg trenutnog stanja, tako i crtanjem odgovarajućeg crteža možemo u sebi pokrenuti promene koje želimo.

Pored toga što nas vrati u vreme detinjstva i crtanja drvenim bojicama, kada vreme stane i kada osetimo prisutnost i sadašnji trenutak, ovakav način rada nam omogućava da, povezivanjem sa svojim nesvesnim, naučimo mnogo o sebi. Svaka radionica je kao opuštajuća meditacija.

Radionica je zamišljena kao 3 susreta od po 2 – 3 sata u roku od nedelju dana u terminima koji svima odgovaraju, o čemu ćemo se precizno dogovoriti prilikom prvog susreta.

U toku tri susreta zajedno ćemo nacrtati tri dijagnostička crteža i istovremeno učiti o fraktalima, linijama i o bojama.

Ko bude zainteresovan da crta dalje i korekcijske crteže, može da nastavi uz praćenje do kraja ciklusa.

Nakon crtanja celog ciklusa, mogu se raditi napredne tehnike – ruka zdravlja, crtanje fraktala na životni zadatak i umetnički fraktali.

Cena za prva tri susreta je 6.000 din. a svaki sledeći, individualni susret u trajanju od jedan sat, preko skype-a ili uživo, za tumačenje dijagnostičkih i konsultacije prilikom izrade korekcijskih crteža je 1.500 din.

Sav materijal za prve tri radionice je obezbeđen.

Radionice s ljubavlju vodi Snježana Sredojević

Dobrodošli! Radujem vam se!

Prijave na tel. 063 104 25 77  ili email snjezana@radosneradionice.com